0
1
2

20 ýyl

Gämi öndürmek tejribesi

BIZ hakda

Hytaýda gaýyk öndürmek boýunça iň oňat öndüriji

Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. 2004-nji ýylda döredilip, Hytaýyň Şandong welaýatynyň Weihai şäherinde ýerleşýär. Häzirki wagtda Hytaýda çişip bolýan önümleri iň oňat öndürijilerden biri. Önümlere esasan Inflatable RIB gaýyklary, Hypalon gaýyklary, PVC gaýyklary, Inflatable Kayak, Inflatable Paddle Board we ş.m. girýär. Bu seriýalaryň köpüsi we 40-dan gowrak model IS09001: 2000 we CE şahadatnamasyny aldy. Müşderileri doly kanagatlandyrmak wezipesini dowam etdirdik. Köp ýyllyk dizaýn we önümçilik tejribämiz has ýokary hilli gämileri öndürmäge we her gämini zawodymyzdan ajaýyp çykarmaga çalyşýar.

 • Iň oňat baha

 • Eltip bermegiň wagty

 • Özbaşdaklaşdyrma

 • 20+Yearsyl tejribesi

 • Satuwdan soň

 • Önümçilik kuwwaty

Önümler

20 ýyllyk önümçilik tejribesi, ýokary tejribeli we ökde önümçilik we Gözleg we barlag topary

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

T NEWZE

Önümçilikde we eksportda ýöriteleşen iň oňat öndürijileriň biri çişýän gaýyklar

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

ConsultHäzir maslahatlaşyň

Hyzmatdaş

Biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere hoş geldiňiz