उत्पादन प्रक्रिया

11
उत्पादन तपशील

उत्पादन वैशिष्ट्ये काय आहेत?

सामान्यत: खंड, लांबी, आकार, वजन इ.सह सामान्य औद्योगिक उत्पादनांच्या भौतिक आकाराचा संदर्भ देते. आजच्या प्रमाणित उत्पादनामध्ये, उत्पादनाची वैशिष्ट्ये अतिशय कठोर आहेत. सहसा एखादे उत्पादन मानक मापन मानक स्वीकारते, प्रामुख्याने समान उत्पादनांमध्ये फरक करण्यासाठी.

उत्पादन वैशिष्ट्ये काय आहेत?

सामान्यत: खंड, लांबी, आकार, वजन इ.सह सामान्य औद्योगिक उत्पादनांच्या भौतिक आकाराचा संदर्भ देते. आजच्या प्रमाणित उत्पादनामध्ये, उत्पादनाची वैशिष्ट्ये अतिशय कठोर आहेत. सहसा एखादे उत्पादन मानक मापन मानक स्वीकारते, प्रामुख्याने समान उत्पादनांमध्ये फरक करण्यासाठी.

उत्पादन वैशिष्ट्ये काय आहेत?

सामान्यत: खंड, लांबी, आकार, वजन इ.सह सामान्य औद्योगिक उत्पादनांच्या भौतिक आकाराचा संदर्भ देते. आजच्या प्रमाणित उत्पादनामध्ये, उत्पादनाची वैशिष्ट्ये अतिशय कठोर आहेत. सहसा एखादे उत्पादन मानक मापन मानक स्वीकारते, प्रामुख्याने समान उत्पादनांमध्ये फरक करण्यासाठी.

उत्पादन वैशिष्ट्ये काय आहेत?

सामान्यत: खंड, लांबी, आकार, वजन इ.सह सामान्य औद्योगिक उत्पादनांच्या भौतिक आकाराचा संदर्भ देते. आजच्या प्रमाणित उत्पादनामध्ये, उत्पादनाची वैशिष्ट्ये अतिशय कठोर आहेत. सहसा एखादे उत्पादन मानक मापन मानक स्वीकारते, प्रामुख्याने समान उत्पादनांमध्ये फरक करण्यासाठी.

प्रमाणपत्र सन्मान

गुणवत्ता हमी, खात्रीशीर खरेदी

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
समाप्त उत्पादन गुणवत्ता

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

0
1
2

वाहून नेण्याची क्षमता चाचणी

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

वाहून नेण्याची क्षमता चाचणी

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.